dcalovic

Predmeti:

Zvanje: Prodekan za studije I stepena

Reference:
Dragan Ćalović rođen je 1976. godine. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti 1998. godine, i arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu 2006. godine. Magistrirao je teoriju umetnosti i medija na interdisciplinarnim studijama pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2005. godine, a na istoj grupi je i doktorirao 2008. godine…

Pročitaj više…