Na Odseku za industrijski dizajn, studenti tokom četiri godine aktivno rade na usvajanju novih znanja i tehnika rada na dizajnu proizvoda. Program je prilagođen savremenim načinima edukacije i u potpunosti prati kako školske tako i produkcione standarde. Odsek raspolaže adekvatnim softverima poslednje generacije i odlično opremljenom radionicom, gde studenti u potpunosti mogu iskusiti proces nastajanja  proizvoda od ideje do finalne realizacije.

Dizajn vozila

Predavači na predmetu: Marko Cvetković

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja:

Dizajn prevoznih sredstava, Dizajn elektronskih uređaja, Dizajn sportske opreme, Dizajn alata i mašina, Nautički dizajn, Dizajn satova i nakita, Dizajn rasvetnih tela, Dizajn nameštaja, Dizajn računarske opreme, Dizajn kontejnera za namirnice, Dizajn igračaka i opreme za decu i bebe, dizajn medicinske opreme, Dizajn kućnih uredjaja i bele tehnike, dizajn opreme za kućne ljubimce, Dizajn koncepata video igara, Dizajn karaktera, vozila i tehnike za potrebe filmske industrije, Dizajn interfejsa, Dizajn ambalaže, Izrada 3D CAM – CAD modela, Izrada prototipova, modela i maketa, Izrada prezentacionih skica