IMG_9787

Predmeti: Dizajn menadžment

Zvanje: Docent

Reference:
Ivan Mangov, asistent na FUD. Rođen u Beogradu 1979. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Unutrašnja arhitektura. Magistrirao na Univerzitetu Politecnico di Milano, magistarska specijalizacija u okviru programa „I beni culturali“, grupa, Unutrašnja arhitektura. Doktorant na filozofskom fakultetu, odsek za Etnologiju i antropologiju. Od 2009. vodi nastavu na predmetu „Dizajn menadžment“…

Pročitaj više…