FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Konkurs za upis studenata na Master akademske studije u školskoj 2015/2016. godini.

Naziv studijskog programa: Master akademske studije iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna.

Akademski naziv: Master akademske studije – Primenjene umetnosti i dizajn.

Obim studija: 60 ESPB. Ukupan broj studenata: 15.

Moduli: Industrijski dizajn, Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Modni dizajn, Scenografija.

Akademski naziv: Master primenjeni umetnik.

Obim studija: 60 ESPB.

Za upis na master akademske studije mogu da se prijave kandidati koji imaju završene osnovne studije, u četvorogodišnjem trajanju, sa 240 ESPB bodova na istom ili srodnom fakultetu sa prosečnom ocenom 8 i više.

Prijava kandidata počinje 24. avgusta 2015. i trajaće do 01. oktobra 2015. godine.

Osnovni cilj studijskog master programa Master akademskih studija dizajna, na Fakultetu za umetnost i dizajn je razvoj procesa saznanja, realizacije, kao i razvoj umetničkih veština studenata kroz izradu i odbranu Master rada. Uz pomoć mentora, razvijaju se istraživačke i umetničke sposobnosti kroz predavanja, radionice, studijska putovanja i različite prezentacije radova.

Studijski program je dvosemestralni teorijsko-stručni nastavak osnovnih akademskih studija na istoimenom fakultetu, usmeren ka sticanju neophodnog obrazovanja za dublje i temeljnije razumevanje postulata i savremenih standarda u oblasti dizajna i umetnosti, kao i kreativnih pojava i njihovo menjanje kroz kreativnost, a u skladu sa diktiranjem savremenih tehnoloških ili vizuelnih potraživanja tržišta.

Dokumenta potrebna za upis:

Overena fotokopija diplome,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uverenje o položenim ispitima,

Dve fotografije za indeks,

ŠV obrazac.

Ove školske godine diplomci Univerziteta „Džon Nezbit“, koji upišu master akademske studije, imaju popust u iznosu od 10%, odnosno oslobadjaju se troškova za izradu diplome u iznosu od 150 evra.

Za sve dodatne informacije:

Kontakt telefoni: 011/ 220 30 23 i 220 30 90

Adresa: Bulevar Maršala Tolbuhina 8