Milan-T.-Jovanovic

Predmeti: Dizajn proizvoda, Dizajnersko crtanje

Zvanje: Redovni profesor

Reference:
Milan Jovanović je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna, Odsek unutrašnja arhitektura, a magistrirao na Odseku za industrijski dizajn Perdju univerziteta (Purdue University, USA) u klasi profesora Stiva Visera. Počev od 2007. godine, radi kao docent na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta, Odsek za industrijski dizajn. Osvojio je značajan broj priznanja i nagrada među kojima se posebno ističu nagrade na internacionalnim takmičenjima nautičkog dizajna…

Pročitaj više…