IMG_0029mJelena Ivanović Vojvodić je rođena 1962. u Prizrenu, Srbija. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1987. godine pod mentorstvom profesora Milana Lojanice.

U periodu 1984/85. godine radila je u kancelarijiEndruz Kalik saradnici, Reding, Engleska; 1987/1991. godine radi kao samostalni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Beograd; 1991/1994. godine je viši samostalni projektant – Ekonomski biro, Beograd. 1994/96. godine radi u Farman, Budimpešta, Mađarska, 1996/98 u Far&Man, Beograd, a 2003/07 uBeogas-Akvaterm.

Biro VIA d.o.o. Beograd je arhitektonsko preduzeće koje je osnovala zajedno sa Goranom Vojvodićem 2007. godine. Realizovala je preko 30 objekata, enterijera i planova (neki radovi su nagrađeni) i ima dobro iskustvo na konkursima. Bila je predsednik Društva arhitekata Beograda (2004/08) i član Suda časti Inženjerske komore Srbije (2005/09).

Jelena Ivanović Vojvodić je takođe autor i koosnivač projekta BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. Jedan je od osnivača NVO organizacije Dokomomo Srbija. Radi na Fakultetu za dizajn i umetnosti na Džon Nezbit (Megatrend univerzitetu) od 2009. godine kao docent, a trenutno je na poziciji redovnog profesora i obavlja poslove dekana fakulteta. Udata je i ima dvoje dece.