spekovic

Predmeti: Crtanje i slikanje, Nove slikarske tehnike

Zvanje: Redovni profesor

Reference:
Savo Peković rođen je 1957. Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1981.g. na Slikarskom odseku. Magistrirao je na istom fakultetu. Usavršavao se u Parizu i Diseldorfu. Član je ULUS-a je i grupe LADA. Status istaknutog umetnika stekao je 2004.g Izlagao je na 40 samostalnih i oko 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Slike mu se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama. Redovni je profesor na Fakultetu za umetnost i dizajn, Džon Nezbit Univerziteta u Beogradu. Od 2013.g. gostujući profesor na Akdemiji likovnih umjetnosti u Trebinju, Univerziteta Istočno Sarajevo…

Pročitaj više…