Odsek scenografija ima za cilj da studente obuči za budući rad na izradi kompletnog dizajna scenskog prostora za potrebe filma, pozorišta ili televizije. Praktičan rad, putem vežbi, izrada projekata, prezentacija, elaborata, poznavanje materijala i njihova primena u izradi scenografije, prateći fenomene boje,svetla i dr. Studentima se omogućavaju posete i prisustvovanje neposrednoj realizaciji većih projekata na terenu: radionice, probe, generalne probe, filmski studiji, rad na izgradnji objekata u eksterijeru tako i u enterijeru, posete specijalizovanim radionicama, ateljeima značajnih scenografa.
Scenografija ili dizajn scenskog prostora, jeste sastavni deo filmskog, odnosno pozorišnog dela. Scenograf izrađuje kompletan vizuelni identitet projekta u saradnji sa rediteljem i producentom. Scenograf raspolaže visokim crtačkim umećem: izradom skica, crteža, elaborata, nacrtnom geometrijom. Studije osposobljavaju studente da sa punom odgovornošću artikulišu i uspešno realizuju svoje ideje.

Pozorišna scenografija

Predavači na predmetu: Prof Aleksandar Denić, Prof Stevan Aleksić

Oblasti predmeta:

Stečeni stručni naziv: Diplomirani dizajner

Mogućnosti zaposlenja:
Pozorište, film, televizija, marketinške i reklamne agencije, kompanije koje se bave produkcijom muzičkih spotova , video produkcija, maketarstvo, 3d modeling, storyboarding…