Misija Fakulteta za umetnost i dizajn ̶ FUD, Univerziteta Džon Nezbit je ostvarivanje ciljeva visokog obrazovanja u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna u skladu sa standardima i najboljom praksom u ovim oblastima.

Sistem kvaliteta određen je potrebom obezbeđenja najvišeg kvaliteta svih oblika visokog obrazovanja u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Ona se ostvaruje kroz visok kvalitet nastavnih, umetničko ̶ naučnoistraživačkih i razvojnih procesa, kao i svih nenastavnih procesa i aktivnosti koji doprinose poboljšanju efikasnosti studija, stvaranju novih i poboljšavanju postojećih studijskih programa, unapređenju uslova rada, razvoju ljudskih, tehnoloških i svih ostalih resursa usklađenih sa najboljom međunarodnom praksom i uvek okrenutih ka zadovoljenju ciljeva studenata, zaposlenih, akademske zajednice i svih drugih zainteresovanih strana.

Fakulteta za umetnost i dizajn – FUD je posvećen kontinuiranom poboljšanju svih aktivnosti, kako bi ostvario svoju misiju, efikasno postigao ciljeve postojanja i odgovorio potrebama društva u celini i Univerziteta Džon Nezbit. Sistem kvaliteta daje okvir za različite elemente i procese potrebne za postizanje navedenih ciljeva Univerziteta Džon Nezbit i FUD.

Univerzitet Džon Nezbit se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu na osnovu svojih nastavnih, naučnih i stručnih dostignića. Univerzitet u svom radu primenjuje savremen sistem kvaliteta.
Pored sertifikata, u formalnom smislu sistem kvaliteta određen je i dokumentima: Politika kvaliteta Univerziteta Džon Nezbit, Pravilnik o radu komisije za kontrolu kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i drugim:

Sistem kvaliteta