UPIS NA PRVU GODINU

Fakultet za međunarodnu ekonomiju upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija:
MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE
Upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija je BESPLATAN.
Studijski program Međunarodna ekonomija i finansije nastao je objedinjavanjem sa programom Geoekonomske i regionalne studije koji se uspešno izvodio više od deset godina. Program je koncipiran na iskustvima renomiranih univerziteta u svetu. Međunarodna kompatibilnost i prepoznatljivost ovog programa obezbeđena je, pored ostalog, i time što se velika većina predmeta izučava iz prevoda referentnih svetskih udžbenika. Program se nudi pre svega studentima koji žele da steknu analitička i poslovna znanja iz međunarodne ekonomije, finansija i bankarstva. Pored engleskog jezika, još jedan svetski jezik obavezno se uči tokom studija. Po okončanju fakulteta, studenti će biti kvalifikovani da rade u organizacijama, bankama i preduzećima u kojima se zahteva visok nivo analitičkih i praktičnih znanja.
Studije traju četiri godine, a po njihovom završetku studenti prema Zakonu o visokom obrazovanju stiču stručni naziv diplomirani ekonomista. Fakultet pruža mogućnost nastavka studija na master programima u zemlji i inostranstvu.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit. Prijemni ispit na Fakultetu sprovodi se u obliku pisanog rada. Njegov prvi deo predstavlja TEST SKLONOSTI KA EKONOMIJI, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Megatrend univerziteta priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

Rektorat Megatrend unuverziteta

POENI POTREBNI ZA UPIS

  • Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
  • Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
  • Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu je 60.
  • Minimalan ukupan broj poena koje kandidat mora da ostvari za upis je 60 poena.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

  •  Diploma o završenoj srednjoj škol
  •  Četiri svedočanstva završene srednje škole
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije ne starije od šest meseci.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

  •  2 fotografije za indeks
  • Indeks
  • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Megatrend univerzitet