ФАКУЛТЕТ

ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Број:

1243/14

   

Датум:

26.12.2014.

   

БЕОГРАД

   
           

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ:

ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

ДИПЛОМСЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

   

(навести: дипломске академске   или специјалистичке студије)

         

Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата          МАРИНЕ МАРИЋ

 

под називом

ОДНОС САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА НА ПРИМЕРУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ АТЕЉЕА У НИШКОЈ ТВРЂАВИ

         

дати су на увид јавности у року од 7 дана у Библиотеци Факултета ,

 
 

Мегатренд универзитета,

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 8

   

                                     (адреса Факултета)

 
         

сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова.

         
         
   

Секретаријат Факултета

 

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: