Dekanu Fakulteta za međunarodnu ekonomiju prof.dr Biljani Stojanović
Prodekanu za nastavu prof.dr Ljiljani Stanojević

IZVEŠTAJ SA KONFERENCIJE

Na Fakultetu organizacioih nauka u Beogradu 26. i 27. septembra 2014. održana je Treća međunarodna konferencija jezika struke: prošlost, sadašnjost, budućnost. Na konferenciji je bilo 160 učesnika iz 16 zemalja.

Fakultet za međunarodnu ekonomiju i Megatrend univezitet predstavljale su Maja Andrijević, Vojislava Janković, Nataša Ikodinović i Ksenija Maltez. Radove koje smo izložile su:

– Maja Andrijević i Vojislava Janković : Poređenje neverbalnih formi izražavanja u italijanksom i španskom jeziku u poslovne svrhe
– Nataša Ikodinović : Retorička funkcija pojmovnih metafora u francuskom ekonomskom diskursu-slučaj Alstom
– Ksenija Maltez : Developing listening comprehension materials

Konferencija je međunarodnog karaktera i nosi četiri boda.

Treća međunarodna konferencija jezika struke: prošlost, sadašnjost, budućnost
26. i 27.septembra 2014. Na FONu

Maja Andrijević i Vojislava Janković i: Poređenje neverbalnih formi izražavanja u italijanksom i španskom jeziku uposlovne svrhe
Nataša Ikodinović : Retorička funkcija pojmovnih metafora u francuskom ekonomskom diskursu-slučaj Alstom
Ksenija Maltez : Developing listening comprehension materials

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: