U okviru aktivnosti na predstavljanju Fakulteta za umetnost i dizajn u pravom svetlu, tokom marta meseca priredili smo još jednu izložbu. Posle Modnog dizajna, priliku da nam se u najboljem svetlu predstave dobili su studenti Dizajna enterijera. Reč je o studentima koji su nas na najbolji način promovisali i na poslednjem održanom Salonu nameštaja u Beogradu, novembra 2015.

Njihovi radovi svedoče o tome da su se već izdvojili svojim talentom, kreativnim razmišljanjem i idejama. Ovi mladi ljudi koje obrazujemo, i koji su naša najbolja referenca, sigurno idu ka tome da daju doprinos poznatim brendovima u oblasti dizajna enterijera i nameštaja. Nije nerealno reći da bi im, ukoliko nastave svoj profesionalni razvoj, mogli biti i idejni konkurenti.

Značaj naših aktivnosti potvđen je i promovisan prisustvom značajnog broja novinara.

Tako je u dnevnom listu Politika izašao članak u vidu intervjua sa našim studentima kojisu izlagali na Sajmu nameštaja.

Izložbu je otvorio Rektor, Prof. Dr Slobodan Pajović, i Dekanka, Jelena Ivanović Vojvodić. Otvaranju izložbe u Galeriji Fakulteta za umetnost i dizajn prisustvovao je veliki broj naših studenata, profesora, prodekani, administrativno osoblje i uvažene zvanice.

Moje lično zadovoljstvo da pripremim ovu izložbu uvećano je činjenicom da su mi u njenoj pripremi značajno pomogli Prof. Zoran Ajtoski i njegova asistentkinja Tanja Radulović, predavači na modulu Dizajn enterijera.

Jelena Đorđević

Kustos galerije

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: