UNIVERZITET DŽON NEZBIT
Fakultet za umetnost i dizajn, Beograd

OBAVEŠTENjE O SAZIVANjU KANDIDACIONIH ZBOROVA ZA STUDENTE FAKULTETA ZA UMETNOST I DIZAJN

Na osnovu odluke predsednika studentskog parlamenta, a u skladu sa Pravilnikom o studentskom parlamentu, dekan Fakulteta za umetnost i dizajn i student prodekan, sazivaju kandidacioni zbor za svaku godinu studija posebno.

Kandidacionim zborovima trebalo bi da prisustvuju studenti I, II, III, IV godine, kao i studenti II stepena studija (svako u svom terminu), koji će dati predloge kandidata za listu predstavnika za studentski parlament Fakulteta. O predloženim kandidatima kandidacioni zbor će se izjasniti javnim glasanjem, neposredno, a osam kandidata koji budu dobili najveći broj glasova biće stavljeni na listu kandidata.
Kandidacioni zbor biće održan u zgradi Fakulteta u Bulevaru umetnosti 29, prema sledećem rasporedu:

– Za I godinu – ponedeljak 25.4.2016. od 09.30 – 10.00

– Za II godinu – ponedeljak 25.4.2016. od 10.00 – 10.30

– Za III godinu – ponedeljak 25.4.2016. od 10.30 – 11.00

– Za IV godinu – ponedeljak 25.4.2016. od 11.00 – 11.30

– Za studente II stepena – ponedeljak 25.4.2016. od 11.30 – 12.00

Molimo studente da razmisle o kandidatima koje će predložiti za izbornu listu i da prisustvuju kandidacionom zboru za svoju godinu studija.

Detaljne informacije o izboru studenata za studentski parlament, mogu se naći u okviru Pravilnika o studentskom parlamentu, a o svim relevantnim datumima studenti će biti pravovremeno informisani.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: