Odbrana doktorske disertacije i umetničkog projekta kandidata Zorice Vulević zakazana
je 8.4.2016. godine u 12 časova na Univerzitetu Džon Nezbit, na Fakultetu za umetnost i
dizajn, Mentor redovni profesor mr. Savo Peković.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: