Na studijama Grafičkog dizajna imaćete priliku da naučite sve, od tradicionalnih vidova dizajna: Grafika knjige, Ilustracija, Ambalaža i Plakat, pa sve do najaktuelnijih: Web Dizajna, Animacije, Animiranog dizajna (Motion Design) i videa kombinovanog sa animacijom, koji predstavljaju sadašnjost i budućnost dizajna. Naučite da crtate, slikate, fotografišete, animirate, montirate video, pravite Web sajtove i još mnogo toga.

Grafika knjige i Prostorna grafika

Predavači na predmetu: Prof Branislav Fotić, doc Monika Lang

Oblasti predmeta:

Stečeni stručni naziv: Diplomirani primenjeni umetnik

Mogućnosti zaposlenja:
rad u dizajn studijima, art direkcija, kreativna direkcija, rad u reklamnim agencijama, izdavačke kuće, elektronski i štampani mediji, štamparije, kulturne ustanove, freelance…