FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.
Osnovne akademske studije primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine i vrednuju se sa 240 ESPB. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani primenjeni umetnik – dipl. prim. umet. Nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn odvija se prema sledećim modulima:

• Modul 1: Grafički dizajn
• Modul 2: Industrijski dizajn
• Modul 3: Dizajn enterijera
• Modul 4: Modni dizajn
• Modul 5: Scenografija

Fakultet ostvaruje uspešnu saradnju sa istaknutim evropskim fakultetima iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Fakultet za Umetnost i dizajn potpisnik je ugovora o saradnji i razmeni studenata sa jednim od 20 vodećih univerziteta u Evropi, italijanskim Univerzitetom Politehniko di Milano koji obezbeđuje po dve jednosemestralne stipendije za studente druge, treće ili četvrte godine, za jednosemestralno školovanje u Milanu. U okviru sporazuma, na Fakultetu za umetnost i dizajn svake godine održava se radionica Voterliving, na kojoj studenti Fakulteta imaju priliku da razmene iskustva sa kolegama iz Milana.

Grafički dizajn

Na modulu Grafički dizajn studenti stiču teorijska i praktična znanja, ovladavaju metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna ambalaže, plakata, lifleta, kataloga, knjige, publikacija, veb prezentacija, elektronskih straničnih struktura, animacije i animiranog dizajna, itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje grafičkim dizajnom, kao što su: Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, itd.

Industrijski dizajn

Na modulu Industrijski dizajn studenti ovladavaju teorijskim i praktičnim znanjima, metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna proizvoda široke potrošnje, dizajna industrijski proizvedenih elemenata različite namene, rešenja iz oblasti transportnog dizajna, itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje industrijskim dizajnom, kao što su: Rhino 3D, Key Shot, V-Ray, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketchbook Pro, itd.

Dizajn enterijera

Na modulu Dizajn enterijera studenti stiču teorijska i praktična znanja, ovladavaju metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna enterijera stambenih objekata, poslovnih objektata, javnih objekata, obrazovnih institucija i institucija kulture, enterijera uslužno-ugostiteljskih objekata, dizajna nameštaja, itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje dizajnom enterijera, kao što su: Auto Cad, Photoshop, Windows (Word, Power Point, Excel) 3D Max, Sketch Up, te savladavanje veština i tehnika projektovanja i arhitektonskog crtanja.

Modni dizajn

Na modulu Industrijski dizajn studenti ovladavaju teorijskim i praktičnim znanjima, metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju dizajna odevnih predmeta unikatne i masovne izrade, asesoara u oblasti dizajna odevanja, odevnih predmeta visoke mode, dizajna odeće najšireg spektra, te realizaciju kostimografskih rešenja, itd. Ovladavaju veštinama i tehnikama krojenja, konstrukcije i modeliranja odeće, šivenja i korigovanja odevnih predmeta, bojenja i oslikavanja tkanina, štampe na tekstilu, makremeu, aplikaciji, raznim vrstama eksperimenata sa tekstilom itd. Tokom studija studenti savladavaju neophodne alate za profesionalno bavljenje modnim dizajnom, kao što su: Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, čime studenti realizuju mnogobrojna dizanerska rešenja na stručnim predmetima i realizuju modne tehničke skice.

Scenografija

Na modulu Scenografija studenti stiču teorijska i praktična znanja, ovladavaju metodologijom metodologijom i praktičnim veštinama, te kompetencijama neophodnim za profesionalno koncipiranje i realizaciju pozorišnih scenografskih rešenja, filmskih scenografskih rešenja, televizijskih scenografskih rešenja, scenografskih rešenja za izvođenje različitih manifestacija na otvorenom i u zatvorenom prostoru, itd. Ovladavaju veštinama i tehnikama izrade scenografske skice, izrade scenografskog projekta, izrade makete, te realizacije scenografskog rešenja.

Na Fakultetu za umetnost i dizajn obrazuju se kadrovi za profesije u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, a prema definisanim modulima. Nastavni proces usmeren je na obrazovanje i osposobljavanje studenata za samostalan i timski profesionalni rad, unutar modulom defiisane struke. U tom cilju, nastava na studijskom programu organizovana je tako da studentima obezbedi neophoda opšte-umetnička i specifična znanja kao i veštine, potrebna za obavljanje zanimanja iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna. Osim toga, studijski program je koncipiran tako da obezbedi edukaciju iz onih zanimanja za kojima postoji potreba u privredi, institucijama kulture, kulturnim projektima ali i društvu u celini. Na ovaj način obrazovani studenti osposobljeni su da svojim daljim radom doprinesu razvoju ukupnog kulturnog prostora, a posebno u oblastima koje pripadaju primenjenim umetnostima i dizajnu. Takođe studenti su osposobljeni da aktivno i samostalno sarađuju u umetničkim timovima, sa institucijama kulture, kao i sa privredom.
Nastavnici i gostujući predavači na Fakultetu za umetnost i dizajn su ugledni i priznati stvaraoci: u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna (grafički dizajn, industrijski dizajn, dizajn enterijera, scenografija, modni dizajn), u oblasti likovnih umetnosti i ugledni teoretičari iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Nastava je upotpunjena susretima i razgovorima sa istaknutim umetnicima i teoretičarima.
Osnovne akademske studije na Fakultetu za umetnost i dizajn koncipirane su da podstiču saradnju između privrede i kreativne prakse sa ciljem da u skladu sa savremenim okruženjem pomere granice između biznisa i kreativnosti, menjajući percepciju o tome kako funkcionišu zajedno.

Program nastave za 2015/16 Osnovne akademske studije (za studente upisane od 2015.godine)

Program nastave (za studente upisane pre 2015. godine) Osnovne akademske studije