FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Poštovani kandidati i budući studenti,

Datum prijemnog ispita za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2016/17. godinu je 4, 5 i 6 jul.

Prijave za polaganje prijemnog ispita mogu se predati studentskoj službi Fakulteta do kraja juna.

Radno vreme studentske službe od 2.06.2016, Radnim danima od 9:00-16:00h, Subotom, od 10:00- 14:00h.

Kontakt telefon: 011/ 26 01 869 i 011/ 26 03 461.

Imejl: infofud@naisbitt.edu.rs

Adresa: Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd

Prijemni ispit traje dva dana:

Crtanje portreta ili figure po živom modelu, crtež dimenzija 70x50cm.
Testiranje će se održati u prostorijama Fakulteta u Bulevaru umetnosti 29 (ulaz desno od glavnog).
Kandidati su u obavezi da ponesu pribor za crtanje (papir je obezbeđen).

Test opšte kulture i informisanosti.
Testiranje će se održati u prostorijama Fakulteta u Bulevaru umetnosti 29 (ulaz desno od glavnog).

Provera sklonosti i razgovor sa prijemnom komisijom – po modulima.
Kandidati su u obevezi da donesu radove na zadatu temu i pribor za crtanje (papir je obezbeđen).
Testiranje će se održati u prostorijama Fakulteta u Bulevaru umetnosti 29 (ulaz desno od glavnog).
Prilikom prijavljivanja neophodno je podneti:

– Prijavu za polaganje prijemnog ispita

– Fotokopiju svedočanstva o završenoj srednjoj školi

– 10 originalnih radova A3 formata urađenih na zadatu temu (tehnika po izboru kandidata). Radovi moraju biti potpisani a podnose se drugog dana prijemnog ispita. Tema 2016: NOVI BEOGRAD.

Na prijemnom ispitu kandidati dobijaju do 60 poena (crtanje – do 20 poena, test opšte kulture i informisanosti – do 10 poena; provera sklonosti, analiza podnetih radova na zadatu temu i razgovor sa prijemnom komisijom – po modulima – do 30 poena). Rang lista sa prijemnog ispita formira se na osnovu zbira poena stečenih na prijemnom ispitu i poena stečenih na osnovu uspeha u srednjoj školi (do 40 poena). Rang lista će biti istaknuta na sajtu Fakulteta.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na Fakultet za umetnost i dizajn imaju svi kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, koji su položili prijemni ispit i na rang listi se prema ukupnom broju poena kvalifikovali među prvih 60 kandidata.

Kandidati koji nemaju završenu srednju školu imaju pravo polaganja prijemnog ispita uz položen diferencijalni ispit. Diferencijalni ispit se polaže iz srpskog jezika i književnosti i istorije.

Prilikom upisa neophodno je podneti sledeća dokumenta:

– Svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overene fotokopije)
– Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija)
– Izvod iz Matične knjige rođenih
– Potvrda o položenom prijemnom ispitu

– 2 fotografije za indeks

– 2 popunjena ŠV obrasca koja obezbeđuje Fakultet.

Dokumenta se predaju studentskoj službi Fakulteta, Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, radnim danom od 9:00 do 16:00 časova.

Sve visokoškolske institucije Univerziteta „Džon Nezbit“ (Megatrend univerziteta) priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

Rektorat Unuverziteta „Džon Nezbit“
(Megatrend unuverziteta)

Fakultet za umetnost i dizajn upisuje studente na studijski program osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju

Fakultet za umetnost i dizajn realizuje studije koje pružaju znanja i praktične veštine neophodne za realizaciju savremenih profesionalnih i kreativnih rešenja iz oblasti Primenjenih umetnosti i dizajna, koje su koncepcijski i programski jedinstvene u ovom delu Evrope. Moderno zasnovani nastavno-obrazovni i kreativno-praktični programi, koji se realizuju kroz multidisciplinarni pristup i izbalansiran spoj teorije i prakse, garancija su obrazovanja profesionalnih dizajnera, osposobljenih za individualni i timski profesionalni rad. Zahvaljujući savremeno koncipiranim programima, studenti Fakulteta za umetnost i dizajn stiču neophodna praktična i teorijska znanja, čime se osposobljavaju za uključivanje u profesionalni rad neposredno nakon diplomiranja.

Osnovne akademske studije – Primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine – osam semestara (obim studija: 240 ESPB).

Fakultet za umetnost i dizajn u Beogradu je akreditovan i sastavni je deo sistema obrazovanja Republike Srbije po rešenju Ministarstva prosvete i sporta br. 612-00-247/2006-04.

Na Fakultetu za umetnost i dizajn akreditovani su sledeći moduli:

Modul 1 – Grafički dizajner*

Modul 2 – Industrijski dizajn*

Modul 3 – Dizajn enterijera*

Modul 4 – Modni dizajn*

Modul 5 – Scenografija*


* Sticanjem diplome dobija se zvanje – diplomirani primenjeni umetnik (za modul 1 do 5) – Dipl prim. umet.