spekovic
Redovni prof.
mr Savo Peković
Crtanje (4, 5)
Nove slikarske
tehnike

Pročitaj više…

IMG_9698
Redovni prof.
dr Miloš Šobajić
Mentor
Slikarstvo
.

Pročitaj više…

tijana
Redovni prof.
mr Tijana Fišić
Klasične slikarske
tehnike
Komb. umet. teh.

Pročitaj više…

IMG_9739
Doc. mr Jovanka
Stanojević
Linija
Ljudska anatomija
sa crtanjem

Pročitaj više…

acer
Vanredni prof.
mr Ana Cerović
Večernji akt
Individualni
umetnički rad

Pročitaj više…

adjuric
Vanredni prof.
Aleksandar Đurić
Čitanje slike
Umetnost
interrelacija

Pročitaj više…